Š.g. 15. janvārī 11. un 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes karjeras izglītības vebināros “Jaunietis darba tirgū”, kas tika organizēti sadarbībā ar Prakse.lv.

   Nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažām karjeras izvēles atziņām un ieteikumiem, kurus ņemt vērā, izvēloties savu nākotnes profesiju. Jauniešiem tika prezentēta vietne Prakse.lv, demonstrējot tās piedāvātās iespējas, piemēram, sadaļās “Virtuālā prakse”, “Izglītība” un “Raksti”. Vērtējot “Rakstu” saturu, skolēni kā noderīgāko novērtējuši publikācijas par karjeras, t.sk. studiju izvēli, kā arī par CV veidošanu un padomus darba intervijai.

     Attālināto mācību laikā vidusskolas klasēm notika vairāki tiešsaistes pasākumi. Tos organizēja dažādas augstākās izglītības iestādes un organizācijas. Tematiskais loks aptvēra plašus un skolas ikdienā ne ļoti bieži risinātus karjeras izvēles aspektus: jaunuzņēmumu veidošana, dzimumu līdztiesības jautājumi darba tirgū, darba meklēšana un darba līguma slēgšana u.tml.

   2020.gada 22.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 1.-2.klašu skolēnu karjeras izvēli, radot priekšstatu, kā kopā var sadarboties gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un citu nozaru speciālisti.

  Nodarbības gaitā skolēni, cenšoties atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem, uzzināja, kas ir modelis, kā tie top, kāda veida modeļi tiek veidoti. Skolēniem tika stāstīts par to, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

 

 

 

 Š.g. 12.martā 9. klašu skolēniem  projekta Nr.8.3.5. 0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Profesija - dizainers”. Nodarbību vadīja  SIA Betolli dibinātāja Līga Krauze.

Š.g.   9.decembrī  6.b un 6.c klases skolēniem  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Pirmie soļi uzņēmējdarbībā”. Nodarbību vadīja   personīgās izaugsmes treneris  Mārtiņš Geida. Tās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības veidošanas pamatprincipiem.Nodarbības gaitā norisinājās diskusija ar aktīvu skolēnu piedalīšanos. 6.klases skolēni uzzināja svarīgākās lietas, kuras ņemt vērā, veidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU).Skolēniem tika nests vēstījums, cik svarīgi par karjeras lēmumu pieņemšanu ir domāt savlaicīgi, nevis skolas absolvēšanas brīdī.