Kā palīdzēt savam bērnam, izvēlēties viņam piemērotāko profesiju? Tas ir jautājums, kurš uztrauc ikviena skolēna vecākus. Jo īpaši tas aktuāls kļūst pavasarī, kad skolēni gatavojas beigt 9. vai 12.klasi un kad arī citu klašu skolēnu vecāki apjauš – arī mans bērns taču drīz beigs skolu – ko es kā tētis vai mamma varu viņam palīdzēt?

   Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem š.g. 9.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties nodarbībā “Vecāku atbalsts skolēna karjeras izvēles procesā”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Š.g. 12.martā 10.klašu skolēni piedalījās Banku augstskolas tiešsaistes lekcijā par FinTech, lai izprastu šī jēdziena būtību un saskatītu savas iespējas nākotnes karjeras perspektīvā. 10.klasēm šī bija kā integrēta karjeras izglītības, latviešu valodas un vēstures un sociālo zinātņu (ekonomikas) stunda.

  Banku augstskolas lektors Andris Fomins izskaidroja FinTech – tehnoloģiskās inovācijas finanšu darījumos. Šis ir jauns risinājums, jauns biznesa modelis vai alternatīva pakalpojumiem, kas jau pastāv finanšu nozarēs. No FinTech virzieniem visattīstītākais ir aizdošana (savstarpējo aizdevumu platforma) un dažādi finanšu darījumi.

                Visu februāri mūsu skolas 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēni katras darbdienas pēcpusdienā piedalījās karjeras mēneša “Pieslēdzies savai karjerai!” tiešsaistes nodarbībās. Tā kā izstāde “Skola”, kura katru gadu notiek Ķīpsalā, nenotiek, tad skolēniem šajā pasākumā bija iespēja izvērtēt dažādus karjeras piedāvājumus, lai jēgpilnāk izvēlētos, ko darīt pēc 9. vai 12.klases beigšanas.

            Pasākumā karjeras iespējas prezentēja 40 sadarbības partneri no dažādām augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī citi karjeras pakalpojumu sniedzēji – Profolio.lv, Prakse.lv, Nacionālie Bruņotie Spēki (NBS). Skolēni atbilstoši savām interesēm varēja pieteikties uz 50 karjeras nodarbībām: prezentācijām, vebināriem, tematiskajām lekcijām, meistarklasēm, viktorīnām u.tml. aktivitātēm.

   Š.g. 3.martā mūsu skolas 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes integrētajā nodarbībā “Iekāp notāra kurpēs!”. Nodarbību vadīja moderators Magnuss Eriņš. Tajā piedalījās zvērināta notāre Anta Maldupe-Krūmiņa un zvērināta notāra palīgs Harijs Rubenis, pārrunājot dažādus notāra darba ikdienā būtiskus jautājumus, kā arī atklājot profesijas ceļu “No skolēna līdz zvērinātam notāram”. Savukārt noslēgumā jauniešus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits un Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šī nodarbība mūsu skolā tika organizēta kā integrētā politikas un tiesību, ekonomikas un karjeras izglītības stunda sadarbībā ar programmu "Dzīvei gatavs" un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

   Visiem 10.klašu skolēniem, kā arī 9., 11.-12.klašu interesentu grupai 2021.gada 27.janvārī bija iespēja piedalīties programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ekskursija IT karjerā”. Nodarbību vadīja uzņēmuma Accenture Latvia SAP konsultantu specializācijas vadītāja Ilze Tiltiņa, kura, iepazīstinot ar sevi minēja, ka viņas ceļš IT jomā ir nejaušs veiksmes stāsts.