Parasti septembrī - dzejas mēnesī iepazīst literātus un viņu daiļradi. Šogad no 12. līdz 23. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina arī novadnieku gleznotāju darbus izstādē “UMAMI krāsās”. Bija skatāmas novadnieku Leonīda Āriņa, Herberta Siliņa, Kārļa Neiļa, Laimoņa Mieriņa, Alberta Pauliņa un Emīla Braunberga mākslas darbi, kuros mākslinieki vēlējušies un spējuši savas izjūtas un pārdzīvojumus izteikt piesātinātās krāsās un izteiksmīgu laukumu kompozīcijās. Skolēni mācījās, ka šāda gleznieciskā pieeja tuvina mākslu abstrakcijai, koncentrējoties uz krāsas un simbolu iedarbību, izteiksmību, it kā garāmejot, vai pat nemaz nepieskaroties priekšmetiskās pasaules atainojumam.

Kalniem pāri citi kalni būs

Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli…

… tā 29. aprīlī, patriotiskas koncertlekcijas “Es mīlu Tevi, Latvija” laikā, dziedot mūziķis Mikus Abaroniņš, ieskandināja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienu Tukuma 2. vidusskolā, aicinot 1. - 12.klašu skolēnus iepazīties ar jaunām zināšanām ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām visos Latvijas novados.

  Šī gada 14. aprīlī Tukuma 2.vidusskolas 12. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās uzvedumā “Ilūzija kā īstenība”, kuru vadīja iluzionists Robijs Trankalis. Jauniešiem bija iespēja ielūkoties ilūziju mākslas pasaulē, noskatoties ilūziju mākslas uzvedumu, kura laikā visa klātesošā auditorija guva priekšstatu par darbību un procesu modernās mākslas virzienā – performancē. Nodarbība “Ilūzija kā īstenība” iepazīstināja skolēnus ar aizraujošu skatuves mākslas formu - iluzionismu, kurā galveno lomu spēlēja mākslinieka roku veiklība un tika izmantoti arī tehniskie palīglīdzekļi. Ilūziju pamatā bija dažāda veida psiholoģiskie paņēmieni un optiskās ilūzijas. Sniegums ietvēra arī aktiermeistarību un improvizāciju.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ.
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.

  Š.g. 12.aprīlī Liepājas Leļļu teātra Lieldienu zaķis kopā ar suņu meiteni Loti viesojās Tukuma 2. vidusskolā pie 1., 2. un 3. klašu skolēniem un viņus izrādes “Lote un Lieldienas” laikā iesaistīja mīklainu notikumu atšķetināšanā.

Kas tur rībina

Pa istabiņu?

Ķekatas dancin

Sav kumeliņu

  Šoreiz tie nebija ķekatu bērni, bet gan mūsu skolas sesto un divpadsmito klašu skolēni, kuri, gaidot Ziemassvētkus,  projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros, piedalījās muzikālajā nodarbībā "Ritma un skaņu pasaulē" un kopā ar perkusiju pavēlniekiem  Maiju Sējāni - Īli un Nilu Īli rībināja gan džambas, gan vargānus, gan bongo, gan marakasus.

   Novembris ir gada tumšākais mēnesis, kuru gaišāku dara katram latvietim nozīmīga svētku diena – Latvijas valsts proklamēšana.

   2021.gada 15. un 16. novembrī Tukuma 2. vidusskolā  notika  programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzejpedagoģiska tiešsaistes programma “Mana Latvija”. 1. – 3. klašu skolēniem tika dota unikāla iespēja valsts svētku nedēļas laikā piedzīvot tikšanos ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lektori. Viņi, uzklausot muzejpedagoga stāstījumu, guva priekšstatu par Latvijas valsts tapšanas apstākļiem un norisi, iepazīstot tādus jēdzienus kā – teritorija, iedzīvotāji, valsts, valoda, simboli, armija, robežas, valsts apbalvojums. Sākumskolas skolēni guva priekšstatu un izpratni par kara ordeņiem, kurus mūsdienās pasniedz cilvēkiem par īpašiem nopelniem.