Februāris – gada īsākais mēnesis, kas ir saistīts ar tumsas laika aizvadīšanu, atmodas dabā gaidīšanu un cilvēku dvēseliskajām noskaņām.
   Pirmā februāra diena iesākās ar dziesmām un skaņu rakstiem, saaužot skatuves tēlus kopā ar telpu, jo Tukuma pilsētas Kultūras namā Tukuma 2. vidusskolas 2., 3. un 4.b klases skolēniem bija iespēja noskatīties  muzikālu izrādi “Meža gulbji” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, kura veidota, balstoties uz vienu no skaistākajām slavenā dāņu pasaku meistara H. K. Andersena pasakām  “Meža gulbji”. 
   Izrāde sākās ar jautrām dziesmām un gavilēm, jo princesei Elīzai, kura bija izvirzīta par galveno varoni, tika svinēta dzimšanas diena.

    Š.g. 16. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros nodarbībā “Apavu stāsti” bija gaidīti Tukuma 2. vidusskolas 10. klašu skolēni, tie, kurus interesē apavi – ne tikai kā ikdienas nepieciešamība, bet arī kā saistošs vēstures izpētes objekts.
    Nodarbības laikā stāsti, kas skolēniem sniedza zināšanas, izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu, mijās ar praktisku darbošanos,  saliedējot klases kolektīvu.  Āra dzīves apmācības centra “Pelēkais Vilks” vadītāji skolēnus arī iesaistīja sarunā, tā mudinot  ikvienu klātesošo domāt līdzi un meklēt atbildes, iepazīstinot  ar būtiskākajiem aspektiem labas, atbalstošas komandas veidošanā un tās nozīmīgumu mērķa sasniegšanā. Skolēni uzzināja katras  konkrētas personas  atbildību  varonības  stāsta veidošanā. 

   Jaunā mācību gada otrajā nedēļā, 15. septembrī, programmas “Latvijas Skolas soma ietvaros” Tukuma 2. vidusskolas 8.a klases skolēni devās uz lauku sētu “Bisnieki” - rakstnieka Ernesta Birznieka - Upīša “Pastariņa muzeju”, kur iepazina gan tautas rakstnieka spilgtākos stāstus, gan 19. gadsimta lauku bērnu, puišu un meitu darbus, darbarīkus un arī rotaļas. 
   Katrs skolēns varēja izmēģināt graudu maļamās smagās akmens dzirnavas. Kamēr viens mala, pārējie skandēja dziesmas. Interesanti darbi jauniešus gaidīja virtuvē: katrs pielika savu roku, lai sakultu sviestu no īsta lauku krējuma un sagatavotu ganu maizītes cepšanai.

   No 12. līdz 22. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina novadnieka gleznotāja Anša Artuma daiļradi, skatot un analizējot gleznas mākslinieka 115 gadu atceres izstādē. Mākslinieks Ansis Artums ir atspoguļojis dabas daudzveidību tās smalkākajās niansēs. Elegantie krāsu toņi atklāj gadalaiku noskaņas. Tukuma apkārtne un Slocenes upes līkumotie krasti ievīti agros pavasara palos vai greznā ziedu plaukumā. Sniegotās ziemas mākslinieks gleznojis retāk. Savukārt rudens ainavas skolēnu  uzmanību saistīja ar košo un silto krāsu gammu. Pētot mākslinieka daiļradi skolēni iepazinās interesantu novadnieka personību un viņa biogrāfija. Baudīja fantastisko iespēja vērot mākslinieku un viņa gleznot prieku senās kinolentas kadros. 

   Parasti septembrī - dzejas mēnesī iepazīst literātus un viņu daiļradi. Šogad no 12. līdz 23. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina arī novadnieku gleznotāju darbus izstādē “UMAMI krāsās”. Bija skatāmas novadnieku Leonīda Āriņa, Herberta Siliņa, Kārļa Neiļa, Laimoņa Mieriņa, Alberta Pauliņa un Emīla Braunberga mākslas darbi, kuros mākslinieki vēlējušies un spējuši savas izjūtas un pārdzīvojumus izteikt piesātinātās krāsās un izteiksmīgu laukumu kompozīcijās. Skolēni mācījās, ka šāda gleznieciskā pieeja tuvina mākslu abstrakcijai, koncentrējoties uz krāsas un simbolu iedarbību, izteiksmību, it kā garāmejot, vai pat nemaz nepieskaroties priekšmetiskās pasaules atainojumam.

Kalniem pāri citi kalni būs

Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli…

… tā 29. aprīlī, patriotiskas koncertlekcijas “Es mīlu Tevi, Latvija” laikā, dziedot mūziķis Mikus Abaroniņš, ieskandināja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienu Tukuma 2. vidusskolā, aicinot 1. - 12.klašu skolēnus iepazīties ar jaunām zināšanām ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām visos Latvijas novados.