2020.gada 14.oktobrī 8.b, 9.b un 9.c klašu skolēni  devās uz Tērveti, lai projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā un paplašinātu redzesloku par Latvijas vēsturi 12.gs. un arheoloģiskajos izrakumos iegūtajām dzelzs laikmeta zemgaļu rotām, bruņojumu, saimniecības un sadzīves priekšmetiem.

   Skolēnus sagaidīja gids, kas ar lielu aizrautību viņus iepazīstināja ar zemgaļu varenību un varonību. Klātesošie iepazina seno zemgaļu dzīvi, apskatīja  koka pili , kas būvēta balstoties uz arheoloģiskajiem izpētes materiāliem.  Ar interesi aplūkoja pilī izvietoto Baltijā plašāko ekspozīciju - dzelzs laikmeta zemgaļu dzīves liecības – rotas, ieročus, bruņas un sadzīves priekšmetus.  Meitenes jūsmoja par krāšņajām zemgaļu rotām, puiši ieinteresēti apskatīja ieročus un bruņas. Tika iemēģināti senie soda rīki, kas izvietoti pagalmā.

   Muzeja apmeklējums noslēdzās ar kopīgu apli, kura laikā skolēni dalījās ar dzirdēto un redzēto.

 

Tukuma 2. vidusskolas skolotāja Ilze Grigore