Parasti septembrī - dzejas mēnesī iepazīst literātus un viņu daiļradi. Šogad no 12. līdz 23. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina arī novadnieku gleznotāju darbus izstādē “UMAMI krāsās”. Bija skatāmas novadnieku Leonīda Āriņa, Herberta Siliņa, Kārļa Neiļa, Laimoņa Mieriņa, Alberta Pauliņa un Emīla Braunberga mākslas darbi, kuros mākslinieki vēlējušies un spējuši savas izjūtas un pārdzīvojumus izteikt piesātinātās krāsās un izteiksmīgu laukumu kompozīcijās. Skolēni mācījās, ka šāda gleznieciskā pieeja tuvina mākslu abstrakcijai, koncentrējoties uz krāsas un simbolu iedarbību, izteiksmību, it kā garāmejot, vai pat nemaz nepieskaroties priekšmetiskās pasaules atainojumam.

 

   Nodarbību laikā, veicot individuālus uzdevumus un strādājot grupās ar rotaļu elementiem, ar radošo aktivitāšu palīdzību tika padziļināta izpratne par glezniecības būtību.

   Nodarbības muzejā attīstīja kultūras kompetences: iespēju mākslas vidē apgūt mākslas terminus, jēdzienus un izteiksmes līdzekļus, iepazīt mākslas veidus, žanrus, tehnikas no oriģināldarbiem. Iepazīstināja skolēnus ar Latvijas mākslas mantojuma daudzveidību un nozīmi.

   Iegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs pielietot vizuālās mākslas stundās, lai analizējot mākslinieku darbus un tajos lietotos izteiksmes līdzekļus, radītu idejas savu darbu veidošanai, lai varētu sarunāties par iespaidiem mākslas darbu izpētē, komentētu savas domas, izjūtas un emocijas.

   Paldies par izzinošām nodarbībām un bagātu ieskatu mākslas pasaulē Tukuma Mākslas muzejā!

   Paldies par aizrautīgu nodarbību vadīšanu Tukuma Mākslas muzeja vadītājai Inesei Klestrovai!

 

Skolotāja Sņežana Tišlere