Vai ir iespējams nokļūt viduslaikos un pašiem izjust to, kas tiek apgūts vēstures stundās skolā? Protams, ja palīgā nāk programma „Latvijas skolas soma”!

   11.a klase 2020. gada 1.oktobrī devās uz Jaunpili un piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā, lai paši iepazītu vienu no retajām viduslaiku pilīm, kas lieliski saglabājusi savu sākotnējo izskatu. Jaunpils pils celta 1301.gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis. Pilī gan iepazinām tās vēsturi, gan pils vīna pagrabā apskatījām dažādus viduslaikos lietotus priekšmetus, gan klausījāmies leģendas, ko mums atklāja pils atslēgu glabātāja. Un pasākuma noslēgumā - šāviens no īsta lielgabala!

2020. gada 5. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 2. a, 2.b un 2. c klases devās uz Tērvetes dabas parku, lai piedalītos Latvijas valsts mežu vides izglītības organizētajā mācību nodarbībā „Izzini mežu” ar mērķi pilnveidot savas zināšanas par Latvijas dabu, mežiem un dzīvniekiem, iepazīt dažādus Latvijas mežos sastopamos kokus, dzīvniekus un to dzīvesveidu. Nodarbība bija īpaša, jo tā bija pati pirmā un ļoti gaidīta. Bērni bija ieinteresēti un ar nepacietību gaidīja šo dienu.

Īpašu prieku bērniem radīja tas, ka uz nodarbību „Izzini mežu” viņus aizveda ar Tērvetes dabas parka vilcieniņu. Jau vilcieniņā skolēni varēja vērot Tērvetes dabas parka rudens krāšņumu. Daļa bērnu Tērvetes dabas parku apmeklēja pirmo reizi, gūstot jaunu pieredzi un zināšanas par mežu.

“Zaļās klases” pieturā mūs sagaidīja skolotājas. Klases tika sadalītas vairākās grupās, katrai grupai bija sava skolotāja. Visas nodarbības garumā bērni aktīvi sadarbojās ar skolotāju, parādot savu iepriekš iegūto pieredzi un zināšanas no dabas zinību stundām skolā. Skolēniem bija iespēja nodarbībā apmeklēt vairākas pieturas, kurās viņi pilnveidoja savas zināšanas par mežu.

   2020. gada 1. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 7.a un 7.b klases skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Skolēni praktiskā un izzinošā nodarbībā uzzināja par dažādiem enerģijas ražošanas veidiem, īpaši par vēja enerģiju. Skolēniem radoši darbojoties grupās, bija iespēja izveidot vēja ģeneratora spārnus un pārbaudīt to efektivitāti, uzzinot, cik daudz enerģijas tie saražo. Rezultātā audzēkņi pārliecinājās, ka spārnu izmērs, forma un izliekums tieši ietekmē saražotās enerģijas daudzumu. Konstruējot spārnus, skolēni vēroja, cik spoži iedegas spuldzīte. 7.a klases izgatavotie vēja ģeneratora spārni kopā saražoja aptuveni 26 voltus lielu strāvas spriegumu, kas ir līdzvērtīgs vairākām baterijām.

   2020. gada 21. septembrī Tukuma 2. vidusskolas 5. a un 5. c klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu un piedalītos Imanta Ziedoņa izlaušanās spēlē “Ziedoņa klase”. Ja arī mazs uztraukums pavadīja skolēnus ceļā, tad tie skolēni, kuri iepriekš jau bija pabijuši kādā no šādām spēlēm, varēja pārējos iedvesmot.

   Lai arī autobuss rīta sastrēgumu dēļ kavējās, uzņemšana “Ziedoņa klasē” bija pretimnākoša un saprotoša. Telpu iekārtojums apbūra skolēnus, jo gar telpas ārsienām bija izveidota plauktu sistēma, kur apskatei glabājās Imanta Ziedoņa grāmatas un pārējais, kas saistās ar viņu.

  2020. gada 11. septembrī Tukuma 2. vidusskolas 10.b un 10.a klases skolēni, programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros, piedalījās nodarbībā, kurā āra dzīves apmācības centra “Pelēkais vilks” vadītāji iepazīstināja  ar būtiskākajiem aspektiem labas, atbalstošas komandas veidošanā un tās nozīmīgumu mērķa sasniegšanā. Skolēni uzzināja, katras  konkrētas personas  atbildību  varonības  stāsta veidošanā. Iegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs pielietot, apgūstot Latvijas vēstures notikumus vēstures un sociālās zinātnes stundās un personiskajā izaugsmē.

   2020. gada 03. martā Tukuma 2. vidusskolas 11. a un 11. b klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Mūzikas namā “Daile”, Rīgā un noskatījās mūzikas teātra izrādi “Pavasaris”. Izrādi ir radījusi teātra trupa KVADRIFRONS, iedvesmojoties no vācu dzejnieka un dramaturga Franka Vēdekinda uzrakstītās lugas Pavasara atmoda.