Tukuma 2. vidusskolas 9.b un 9.c klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 11. februārī apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku, lai piedalītos izglītojošā spēlē “Izlūku gaitās” un caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē interaktīvi izglītojošā veidā iepazītu latviešu strēlnieku gaitas un cīņas Ķemeru purvos, īpaši uzsverot latviešu strēlnieku – izlūku darbību.

   Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 16.janvārī Tukuma 2. vidusskolas 1. un 2. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties muzikāli interaktīvu koncertprogrammu „Mežā…”, lai paplašinātu zināšanas par mežu, meža dzīvniekiem, augiem, dabas vērtībām, meža apsaimniekošanu, izmantošanu un rosinātu saudzīgi izturēties pret dabu.

   Tas bija dziesmots stāsts par Latvijas skaistāko, dārgāko, veselīgāko -  mežu. Skolēni uzzināja, ka saudzējot un vairojot Latvijas “zeltu”, iegūstam daudzas sev un sadzīvei nepieciešamas lietas, tai skaitā arī grāmatas. Savukārt, grāmatās skolēni gūst informāciju  par Latvijas dabu, par mežu un tā bagātību – lapu un skuju kokiem, sēnēm, ogām, putniem un zvēriem.

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 20. decembrī Tukuma 2. vidusskolā viesojās duets “Santehniķi” ar koncertlekciju “Trubafona stāsts”, kurā divi muzikāli jaunieši - Elans Pureklis un Emīls Mangulis - skolēnus iepazīstināja ar kādu unikālu un savdabīgu mūzikas instrumentu – trubafonu, kura galvenā sastāvdaļa ir santehnikas caurules, bet vālīšu vietā tiek izmantotas pludmales čības.

  Programmā bija iekļautas dažādu laiku un stilu kompozīcijas - dažādu paaudžu pasaules hiti, klasiski skaņdarbi, kā arī latviešu tautas dziesmas.

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 12. novembrī Tukuma 2. vidusskolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar divām koncertlekcijām “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 1. - 4. klašu skolēniem un 5. – 12. klašu skolēniem.

  Vīru kopas “Vilki” dalībnieki ir dažādu profesiju pārstāvji, kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Viņi bija tērpušies apģērbā, kas izgatavots, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10. - 13.gs. tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus. Vīri demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra karavīra devīze.

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 4.novembrī Tukuma 2. vidusskolas 10.a un 12. klašu skolēniem bija iespēja apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus, piedaloties radošajās darbnīcās “Mana runa pārliecina”.

  Pieredzējis pasākumu vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis, balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli.

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 18. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 4.a un 4.c klases skolēni viesojās Jaunpils pilī, lai iepazītu kultūrvēsturisko objektu – Jaunpils pili un radītu priekšstatu par viduslaiku arhitektūru, kultūru un cilvēku sadzīvi.

  Pasākuma otrajā daļā skolēni apmeklēja Amatu māju, kurā iepazina senā amata aušanas prasmes.  

  Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā katrs skolēns uzvilka mazā mūciņa tērpu, lai iejustos viduslaiku tēlos. Skolēni Mūka un kalpones vadībā pils pagalmā iepazina tās celtniecības noslēpumus un arhitektūru.