Tukuma 2. vidusskolas Skolēnu domes sastāvs

2021./2022.m.g.

Domes prezidents - Ralfs Puhaļskis 11.b

Domes viceprezidente - Megija Fridrihsone 11.b

Domes viceprezidente - Agnete Galinska 11.a

Galvenais redaktors - Nils Patriks Aglonietis 11.b

Redaktora vietniece - Ance Kļaviņa 11.b

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Armanda Grandberga 11.b

Pasākumu organizatore - Kristiāna Vegnere 9.b

Pasākumu organizatore - Ketija Stankus 9.b

Pasākumu organizatore - Nika Pridāne 11.b

Pasākumu organizatore - Arita Berga 11.a

Dekoratore - Kristiāna Gudriniece 7.b

Sporta jomas speciālists - Marts Ersts 11.b

Guntis Eihenbergs 10.b

Rihards Larsens 8.c

Valters Lūsēns 7.b

Viktorija Mileika 7.b

Amanda Krūmiņa 6.c

Tīna Laķe 6.c

Marta Vilmane 6.c

Evelīna Missa 6.a