Skolas avīzes „Spogulis” redakcijas kolektīvs aicina pievienoties aktīvus un darboties gribošus skolēnus skolas avīzes tapšanā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzes "Spogulis" redakcija 2016./2017.m.g.

No labās: Artūrs Potjomkins, Nikola Gabriela Veisberga, Ance Annija Konova, Sāra Matisone, Līga Pinķe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzes redakcija 2015./2016. m.g.

Foto. A. Puķīte
Skolas avizes redakcija 2014./2015. m.g.

 

                      

 
Avīžu numuri:
 

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

 

 

 2010. gads