Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Tukuma 2. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

 

Pieteikšanās reģistrēšanās saites saņemšanai

Uzziņas 62602925 (lietvedība)

Vecāku iesniegums uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā vispārējās vidējās izglītības programmā (10. klasē)

Vecāku piekrišanas apliecinājums par personas datu un informācijas izmantošanu 

Vispārējās vidējās izglītības virzieni Tukuma 2. vidusskolā 

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

  Lai veiksmīgāk izveidotu individuālo mācību plānu, skolēnam jāzina ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas. Būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli (informatīvais materiāls).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA