12 Mar 2021
      

   2021.gada 4.martā noslēdzies 24. Latvijas skolu Ziemas festivāls, kurš šogad pirmo reizi notika virtuāli. 

   Šogad festivālā piedalījās 1668 skolēni no 106 skolām. Jāsaka, ka šāds sacensību formāts un sacensību norise esošajos apstākļos bija liels izaicinājums, gan sacensību organizatoriem, gan dalībniekiem, gan komandu pārstāvjiem un sporta skolotājiem. Tomēr jācer, ka liels prieks un gandarījums par paveikto ir visiem.

08 Mar 2021
      

   Š.g. 3.martā mūsu skolas 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes integrētajā nodarbībā “Iekāp notāra kurpēs!”. Nodarbību vadīja moderators Magnuss Eriņš. Tajā piedalījās zvērināta notāre Anta Maldupe-Krūmiņa un zvērināta notāra palīgs Harijs Rubenis, pārrunājot dažādus notāra darba ikdienā būtiskus jautājumus, kā arī atklājot profesijas ceļu “No skolēna līdz zvērinātam notāram”. Savukārt noslēgumā jauniešus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits un Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šī nodarbība mūsu skolā tika organizēta kā integrētā politikas un tiesību, ekonomikas un karjeras izglītības stunda sadarbībā ar programmu "Dzīvei gatavs" un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

05 Mar 2021
      

   Ne tikai klātienes, bet arī attālinātajā mācību procesā skolotāji savā darbā cenšas izmantot aizvien jaunas iespējas, meklē inovatīvas pieejas un dažādus ārpusskolas piedāvātos pasākumus. Pavisam nesen LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) savā piedāvājuma klāstā iekļāva iespēju pieteikties dažādām viņu organizētām tiešsaistes nodarbībām. Mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Gaile, sazinoties ar LNB pārstāvi, noorganizēja “Kaligrāfijas” nodarbību 5. c klasei, kuru vadīja muzejpedagogs Zane Siliņa. Savukārt 12.b klasei bija iespēja piedalīties muzejpedagoģes Anitas Smelteres nodarbībā “Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas”.

03 Mar 2021
      

                Visu februāri mūsu skolas 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēni katras darbdienas pēcpusdienā piedalījās karjeras mēneša “Pieslēdzies savai karjerai!” tiešsaistes nodarbībās. Tā kā izstāde “Skola”, kura katru gadu notiek Ķīpsalā, nenotiek, tad skolēniem šajā pasākumā bija iespēja izvērtēt dažādus karjeras piedāvājumus, lai jēgpilnāk izvēlētos, ko darīt pēc 9. vai 12.klases beigšanas.

            Pasākumā karjeras iespējas prezentēja 40 sadarbības partneri no dažādām augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī citi karjeras pakalpojumu sniedzēji – Profolio.lv, Prakse.lv, Nacionālie Bruņotie Spēki (NBS). Skolēni atbilstoši savām interesēm varēja pieteikties uz 50 karjeras nodarbībām: prezentācijām, vebināriem, tematiskajām lekcijām, meistarklasēm, viktorīnām u.tml. aktivitātēm.

15 Feb 2021
      

  • 2021. gada 10. martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Tukuma 2. vidusskolā, Spartaka ielā 2a. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa, tad jau no 2021. gada 1. marta var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē.

   Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2021. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka vai aizbildņa identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2021. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas. Lejuplādēt iesniegumu => pdf  vai doc

Skolas administrācija