Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt šādas izglītības programmas:

1.-9.klasē:

10.- 11. klasē:

  • Vispārējās vidējās izglītības programmu 

Padziļinātie kursi skolēna individuālā mācību plāna izveidei: Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II, Matemātika II, Bioloģija II (programmu pilnībā skatīt šeit)

12.klasē:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu

Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

 

 

Vecāku iesniegumu paraugi uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā (pdf):