Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt šādas izglītības programmas:

1.-9.klasē:

10.- 12. klasē:

Padziļinātie kursi skolēna individuālā mācību plāna izveidei: Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II, Matemātika II, Bioloģija II, Fizika II

 

 

Vecāku iesniegumu paraugi uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā (pdf):