Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt šādas izglītības programmas:

1.-9.klasē:

10.klasē:

  • Vispārējās vidējās izglītības programmu 

Padziļinātie kursi skolēna individuālā mācību plāna izveidei: Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II, Matemātika II, Bioloģija II (programmu pilnībā skatīt šeit)

11.-12.klasē:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu

Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

 

Uzņemšana 10. klasē no 15.jūnija

  • Laikā no š.g. 1. jūnija līdz 15.jūnijam iespējamas individuālās karjeras konsultācijas par piemērotākā vidējās izglītības virziena izvēli.
  • Pieteikties konsultācijām, aizpildot šo veidlapu: https://forms.gle/QtBgCVhQnfoVWQy67

Tukuma 2.vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti: Evita Korna-Opincāne, Daiga Elpere.

 

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • vecāka iesniegums.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (lietvedība)

Vecāku iesniegumu paraugi uzņemšanai Tukuma 2. vidusskolā (pdf):