18 Sep 2018
      

 

Tukuma  2. vidusskolā 2018. gada  21. septembrī- Olimpiskā diena. Šogad olimpiskās dienas devīze „Teniss vieno!” –  Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizēšanai.

 

Olimpiskās dienas norise 1.-12. klasēm:

  • dalībnieku stāšanās no plkst. 9.40 (norādītajās vietās gar skolu – no iekšpagalma līdz celiņam gar skolu),
  • gājiens sākas plkst. 9.50,
  • vingrošana plkst. 10.00 (pie skolas galvenās ieejas).

 

Olimpiskās dienas mērķis: dalībniekus aktivizēt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Olimpiskās dienas dalībnieki: Tukuma 2. vidusskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un citi skolas darbinieki. Katra klase aicināta ierasties ar kādu klasi vienojošu aksesuāru.

Olimpiskās dienas norise skolā:

  • dalībnieku stāšanās no plkst. 9.40 (norādītajās vietās gar skolu – no iekšpagalma līdz celiņam gar skolu)

  • gājiens sākas plkst. 9.50 (Gājiens dosies no piebraucamā ceļa pie stadiona virzienā uz skolas galveno ieeju)

  • vingrošana plkst.10.00 (pie skolas galvenās ieejas).

Olimpiskās dienas norise novadā:

  • 7.klašu skolēnu komanda dodas pārstāvēt skolu Tukuma, Engures un Jaunpils skolu Olimpiskās dienas sacensībās pkst.10.00 Tukuma Sporta skolas stadionā (Lauktehnikā).
  • Zīmējumu konkurss sākumskolai (1.-6. klasei) “Mana tenisa zvaigzne”
  • Eseju konkurss 7.-12. klasēm “Vēstule tenisa zvaigznei” (apjomā līdz 750 vārdiem notiek izglītības iestādēs)

Zīmējumu konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas un līdz 21. septembrim iesniegti Jurim Kožeurovam (tel.29792404) vai pa pastu Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, LV-3101. Iesūtot darbus, jānorāda autora: vārds, uzvārds; vecums/klase; izglītības iestāde; pašvaldība.